Zaustavne Parking Rampe

Zaustavne Parking Rampe su efikasno sredstvo za sprečavanje neovlašćenog ulaza vozila u ogradjeni prostor neke firme, javne garaže, ulaza na zajednički parking stambenih objekata i slično. Veoma česta pojava na ulazima kompanija sa velikom frekvencijom prolaza su baš ovakve rampe ali pored njih i parking barijere i drugo. Velika prednost Door Doktor rampe u odnosu na kliznu i krilnu kapiju je brzina samog otvaranja, zaustavne rampe se podižu i spuštaju veoma brzo. Dugotrajnost i efikasnost Door Doktor zaustavne parking rampe je zagarantovana.

Parking rampa
logo doktor door servis i ugradnja garažnih vrata

Tel. 011/ 8030 816
Mob. 060/ 659 1 659
Mail: doktordoor@gmail.com
Vuka Karadžića 30
11309 Leštane

© Doktor Door ©   Strogo zabranjeno bilo kakvo kopiranje sadrzaja sa sajta www.doktordoor.rs   © Doktor Door ©